Psychosynthese

Psychosynthese is een praktische en optimistische manier om mensen te begeleiden bij hun levensvragen. Het is een manier van kijken die helpt om met andere ogen te leren zien. Het gaat erom de richting in je leven weer te vinden: wat is voor jou echt belangrijk in je leven?

Psychosynthese werkt aan groei, aan de ontwikkeling van onze kwaliteiten en niet alleen aan de problemen van de mens. Het is een model dat inspireert om stil te staan bij onszelf, onze relaties, ons werk en onze geschiedenis. Zo kunnen we zien welke patronen beklemmend werken en kiezen om onszelf te veranderen totdat meer evenwicht en innerlijke vrede is bereikt. We ervaren onszelf vaak wisselend, afhankelijk van verschillende rollen of stemmingen, verbonden aan bepaalde sitiuaties. Psychosynthese gaat uit van de onveranderlijke kern die ieder mens in zich heeft. Een innerlijk rustpunt van waaruit we onze kracht, liefde en wil ervaren en ons kunnen verbinden met wat voor ons wezenlijk is in het leven.
In onszelf zijn er krachten werkzaam die elkaar vaak tegen werken. We kunnen ze leren kennen en meer de dirigent worden van ons eigen leven: je eigen reis in het leven maken op de manier zoals dat voor jou past. Lees meer.

Psychosynthese is een stroming in de psychologie die Westers en Oosters denken combineert. Het wordt ook wel een psychologie met een ziel genoemd. Roberto Assagioli (1888-1974) is de grondlegger van deze benadering.