Reis naar onze kern

De moeilijkheden en problemen en de vragen die horen bij onze levensweg, ervaren we vaak als een last. Ze bieden ook juist mogelijkheden, kansen om te groeien en ons te ontwikkelen.

Psychosynthese werkt aan het bewustworden van de verschillende kanten in onszelf. Van ons innerlijke orkest met veel stemmen en emoties, elk met zijn eigen geluid en karakter. In sessies kijken we ernaar wat maakt dat we ons op een bepaalde manier gedragen en voelen. Wat ons belang er van is. En ook welk verlangen en welke kwaliteiten er in zitten. Liefde en acceptatie staan daarbij centraal. Wat er is, mag er zijn. Het heeft een reden dat het er is. Psychosynthese gaat uit van het besef dat we in ons een onveranderlijke kern hebben, van waaruit we in mildheid en acceptatie kunnen waarnemen wat er in ons gebeurt. En van waaruit we echt kunnen kiezen, zelf de leiding kunnen nemen in ons leven. Het beeld van de dirigent is hier een prachtige metafoor voor.

Deze onveranderlijke kern wordt ook wel het “zelf”. Vanuit die kern zijn we in staat ons te verbinden met onze spirituele essentie (het “Hoger Zelf”). Levend vanuit die energiebron ervaren we een diepe verbinding met anderen, met de natuur, de kosmos. Hogere kwaliteiten als vertrouwen, creativiteit en intuïtie komen meer in ons bereik. Daarmee is psychosynthese een transpersoonlijke psychologie.